Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Odszkodowania

Stała obsługa

Zakres usług

Prawo karne – Kancelaria świadczy pomoc prawną już na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) i zapewnia pomoc prawną we wszelkich sprawach karnych przed organami ścigania i sądmi wszystkich instancji, m.in.: w sprawach dotyczących przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, sprawach związanych z narkotykami i substancjami psychotropowymi, wypadkami komunikacyjnymi, fałszerstwami dokumentów, itd.

 

 

Prawo cywilne – Kancelaria pomaga Klientom w sporządzaniu umów, prowadzi sprawy o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie, w tym o ochronę prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego, eksmisje, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienia współwłasności,  sprawy z zakresu prawa zobowiązań czy sprawy o zapłatę.

 

 

Prawo rodzinne – Kancelaria pomaga Klientom w szeroko pojętym prawie rodzinnym, w tym w sprawach o rozwód, separację, ustalenie i zmianę kontaktów z dzieckiem, a także świadczy pomoc prawną w przedmiocie ograniczenia, pozbawienia czy przywrócenia władzy rodzicielskiej, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa. Bardzo często po przeprowadzeniu sprawy rozwodowej należy zająć się sprawami dotyczącymi majątku małożonków. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu podziału majątku po ustaniu małżeństwa. Kancelaria zajmuje się także sprawami dotyczącymi świadczeń alimenacyjnych czy ustalenia rozdzielności majątkowej (w tym z datą wsteczną).

 

 

Prawo spadkowe -  Kancelaria zapewnia pomoc m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawach o zachowek.

 

 

Odszkodowania – Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom poszkodowanym w związku z wszelkimi zdarzeniami, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i dochodzenia roszczeń z OC i AC sprawcy, zdarzeń ubezpieczeniowych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniżonych odszkodowań, itp. Kancelaria reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielami, prowadzi sprawy sądowe z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za szkody na osobie.

 

 

Stała obsługa – w ramach usług świadczonych przez Kacelarię, zapewnia ona stałą obsługę zarówno Klientów indywiduanych jak i przedsiębiorców. Warunki stałej obsługi prawnej ustalane są indywidualnie i mogą odnosić się do danej kategorii spraw, jak i też obejmować poszczególne czynności.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w postaci porad prawnych, reprezentacji przed sądami, organami ścigania,
urzędami i innymi instytucjami na każdym etapie postępowania. Zapewnia również reprezentację w
postępowaniach pozasądowych, a z uwagi na fakt, że poza tytułem zawodowym adwokata, posiadam
również uprawnienia mediatora, Kancelaria zapewnia również możliwość przeprowadzenia mediacji.


Kancelaria czynna jest codziennie, również w dni wolne od pracy, lecz wyłącznie po wcześniejszej
telefonicznej rezerwacji spotkania.


Kancelaria zapewnia obsługę w języku polskim oraz angielskim.


Kancelaria współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju, a także z kancelarią
notarialną oraz komorniczą, aby zapewnienić Klientom optymalną i kompleksową obsługę prawną. W
przypadku czynności wymagającej natychmiastowego działania (zatrzymanie, areszt i czynności z tym
związanych) należy od razu kontaktować się z adwokatem, niezależnie od pory dnia i godziny.