Wynagrodzenie Adwokata zależy od uzgodnionej formy współpracy i ustalane jest zawsze indywidualnie z każdym Klientem.

 

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Kancelaria bierze pod uwagę następujące kwestie: rodzaj i stopień skomplikowania powierzonej sprawy, a w konswekwencji przewidywany nakład pracy oraz czas pracy. Klient powinien mieć na uwadze, że do wynagrodzenia Kancelarii nie wlicza się opłat sądowych, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kosztów podróży, oczywiście, jeżeli świadczenie usług odbywa się poza Wrocławiem (siedzibą Kancelarii).

 

Z uwagi na szeroki zakres spraw, a także oczekiwania Klientów, Kancelaria wskazuje nastęujące formy rozliczeń w ramach stosowanych systemów wynagrodzenia:

 

1)      stawka godzinowa – ten rodzaj wynagrodzenia jest ustalany indywidualnie w umowie z Klientem. Jest to rodzaj wynagrodzenia zazwyczaj stosowany w przypadku, kiedy Klient nie jest w stanie z góry określić zakresu spraw, a w konsekwencji ilości pracy adwokata, jaka wiąże się z danym zleceniem.

 

2)      stawka stała jednorazowa  - odnosi się do jednorazowej czynności, najczęściej porady prawnej, sporządzenia pisma w sprawie, projektu umowy czy też jednorazowego zastępstwa procesowego.

 

3)      stawka w formie ryczałtu miesięcznego (abonament) – stała stawka, niezależnie od ilości przepracowanych przez adwokata godzin. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób fizycznych, które będą potrzebowały wsparcia adwokata przez dłuższy czas, nie tylko przed sądami i organami, ale też na spotkaniach, wymagających wsparcia prawnego.

 

4)      wynagrodzenie ryczałtowe połączone z tzw. success fee – wynagrodzenie ma charakter mieszany - obok stawki ryczałtowej, Adwokat otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za wygraną sprawę ( success fee).

Wynagrodzenie